Discussie smithsonianus in 2e winterkleed n.a.v. discussie op Meeuwnl - Januari 2006

Lonergan & Mullarney stellen 9 kenmerken in hun artikel (in Dutch Birding Vol 26-01 2004) om 2e winter smithsonianus te herkennen tussen Europese argentatus en argenteus Zilvermeeuwen. Zij stellen al dat toenemende leeftijd waarschijnlijk leidt tot een steeds kleiner percentage te herkennen smithsonianus in Europa. Er heeft op meeuwnl nog geen uitgebriede discussie over dit kleed plaatsgevonden. Vooralsnog wordt de nadruk gelegd op punten die ook in het 1e winterkleed al als belangrijk werden bestempeld. Onderstaande tabel richt zich, net als voor 1e winter vogels, op de herkenbare smithsonianus. In de USA vliegen veel vogels rond die niet al deze kenmerken vertonen en dus meer gelijken op Europese vogels. L&M raden aan die vogels voorlopig als 'niet verder te identificeren' te bestempelen.


SMITHSONIANUS DIAGNOSTISCH SMITH FOTO'S NEDERLANDSE OF BELGISCHE VOGEL: score (1-10) + opmerkingen OPMERKINGEN

1. veren in de nek en op de overgang naar de rug vormen een solide wollig bruin 'sjaal' zonder overlangse streping. Dit gaat door via de zijnek naar onderdelen.

score (1-10) + opmerkingen

bij Europeaan meer gestreept of geblokt in de nek; patroon zichtbaar.

2. tertials met een zeer uitgebreid donker centrum; nauwelijks met een een lichte top. Geen overlangse bandering. als in graellsii, dus nauwelijks karteling

score (1-10) + opmerkingen kan ook bij Europeaan.

3. onderstaartdekveren en anaalstreek dicht gebandeerd; banden liefst zo dicht opeen dat wit wordt gereduceerd tot gepaarde vlekken en de langste onderstaartdekveren zelfs compleet donker op het centrum.

score (1-10) + opmerkingen volledig zwarte veren in de onderstaart niet bij Europeaan.

4. bovenstaartdekveren en stuit dicht gebandeerd in het najaar. In de late winter worden rompveren vervangen door witte veren. Staart liefst geheel zwart, inclusief buitenzijde van R6 zou diagnostisch kunnen zijn.

score (1-10) + opmerkingen Europeanen in 2e winter vaak meer zwart in staart dan 1e winter! Volledig zawrte R6 waarschijnlijk niet in argentatus. Rompveren en bovenstaartdekveren in vroege winter niet breed donker gebandeerd.
5. snavel patroon tweekleurig als in Grote Burgemeester. score (1-10) + opmerkingen

kan ook in argenatus.
6. handpennen als argentatus, maar zelden een mirror. score (1-10) + opmerkingen

kan ook in argenatus.

7. ondervleugeldekveren solide bruin, geen bandering.

score (1-10) + opmerkingen bij tatus soms wollig.
8. grote dekveren tonen weinig bandering, zijn uniform. score (1-10) + opmerkingen kan ook in argenatus.

9. bovendelen:
a: wanneer bovendelen bruin, dan ontbreekt een regelmatige bandering. Liefst met egale rugveren: een donker driehoekig centrum met een lichtere rand.
b: wanneer rug grijs, dan vaak contrast tussen grijze rug en bruine sjaal in achternek, vleugeldekveren en onderdelen.

score (1-10) + opmerkingen a: egale rugveren kan ook in argenteus en argentatus.

b:

Een idee voor het vervolg is:

Stap 1. scores op de 9 criteria, bediscussieren en consensus in 't forum over de hoogte van de scores.

Stap 2: wat is diagnostisch?

Stap 3: welke punten uit criteria 5-10 zijn nog meer noodzakelijk? Geen?

Stap 4: welke hoogte moeten de scores in de diagnostische smith top 4(+?) hebben? Is een zesje voldoende?

Stap 5: welke Nederlandse en Belgische vogels voldoen aan de diagnostische top?


Alle reacties zijn van harte welkom!!!

Om de discussie open en publiekelijk te houden: svp reageren via Yahoo-Meeuwnl. Nuttige toevoegingen en aanvullingen in de te nemen vervolgstappen zullen op deze webpagina worden toegevoegd.

Mars: marsmuusse"add"wanadoo.nl (vervang "add" door @)