Herring Gull (argentatus & argenteus)

(last update: February 11, 2013)

Herring Gull (argentatus) XHKK 2CY, February 25 2020, Langevelderslag, the Netherlands.

From Germany.