Gulls in NW Europe

(last update: September 25, 2011 )

Herring Gull (argenteus) 2cy, September 12 2012, IJmuiden, the Netherlands.

P9 fully grown. PMS=48.